Flyer voor de verkiezingen van 16 maart 2022

Wij willen bij alles wat we doen Helder zijn, wat wij bedoelen maar vooral ook waarom. Maar het allerbelangrijkste van Helder dat bent u. Helder wil namelijk echt een partij zijn waarbij de inwoners aan het woord zijn. Natuurlijk is het onmogelijk om alle wensen te honoreren, maar Helder wil in ieder geval op z’n minst proberen om zo veel als mogelijk alle wensen in te vullen. Eén van de speerpunten van Helder is daarom burgerparticipatie. Helder wil de inwoners al in een heel vroeg stadium en veel breder betrekken bij het maken van nieuwe plannen voordat het besproken onderwerp ter tafel komt in de gemeenteraad.

Flyer-A5-Helder-groot