Uitnodiging 9 november

In maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Nieuw is de deelname van Helder aan deze verkiezingen. Helder is ontstaan uit de Fractie Rob Mos. De naam van de partij vat alles met één woord samen: Helder.

Bij gemeenteraadsverkiezingen maak je een keuze voor je eigen omgeving en dus je eigen leefbaarheid. En een kans om daar echt iets te veranderen, een belangrijke keuze dus.

Wij zijn bij alles heel helder wat we willen, wat wij bedoelen, en vooral ook waarom. Maar het allerbelangrijkste van Helder dat bent u. Helder wil namelijk echt een partij zijn waarbij de inwoners aan het woord zijn. Natuurlijk is het onmogelijk om alle wensen te honoreren, maar Helder wil in ieder geval op z’n minst proberen om zo veel als mogelijk alle wensen te vervullen. Eén van onze speerpunten van Helder is daarom burgerparticipatie. Helder wil de inwoners al in een veel vroeger stadium en veel breder betrekken bij het maken van nieuwe plannen.

Hoogste tijd dus om met jullie in gesprek te gaan. Wat vinden onze inwoners belangrijk?