Helder Montferland

“De partij die gewoon doet”

Doneren

Het donateurschap geeft recht op ontvangst van de periodiek uit te brengen nieuwsbrieven en geeft recht om de algemene ledenvergaderingen van Helder bij te wonen. Het donateurschap geeft geen stemrecht.

Het geven van een donatie betekent dat er onder geen beding een politieke tegenprestatie verlangd kan worden van de politieke partij Helder. Donateurs dienen zich te houden aan de statuten  en reglementen van de partij. Deze zijn, indien gewenst, opvraagbaar bij het secretariaat. De partij zal zich voor wat betreft de hoogte en openbaarmaking van donaties houden aan de hiervoor bestaande wettelijke regels.

Indien gewenst zullen donaties boven de € 500,- per jaar, opgenomen worden in het jaarverslag van de partij.

Een jaarlijkse donatieovereenkomst kan op elk moment door één van beider partijen, zonder opgaaf van redenen, schriftelijk worden beëindigd.

E-mail:  secretaris@helder-montferland.nl

[whydonate id=”rxta6″]

Helder-leuzen