Helder Montferland

“De partij die gewoon doet”

Helder  Montferland is een lokale partij die deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Leden van de partij Helder zijn betrokken Montferlanders, jong en oud, links en rechts.

Helder Montferland wil een actieve partij zijn in Montferland, een partij van iedereen, voor iedereen en met iedereen. Wij hebben geen vastomlijnde partijideologie, wij hebben hart voor de inwoners van Montferland en we willen de menselijke maat terugbrengen in Montferland.

Onze ideeën worden aangereikt door inwoners en/of vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Wij zijn dus bereikbaar, benaderbaar en staan open voor elk dossier, van defecte lantaarnpaalverlichting tot de ontwikkeling van nieuwe industrieterreinen of woonwijken.

Het afgelopen jaar hebben onder andere de sluiting van het prachtige zwembad de Hoevert in Didam en de perikelen omtrent de Huishoudelijke Hulp (was-service) in Montferland, geleid tot veel ongenoegen bij de Montferlands bevolking.

kasteel-s-Heerenberg
zwembad-de-hoevert
Helder-verkiezingen-website-Poster

In de gemeente Montferland worden inwoners vaak betrokken bij plannen als alles al gereed is. Wij willen eerst in gesprek met inwoners voordat het besproken onderwerp ter tafel komt in de gemeenteraad om zo te weten wat er over het onderwerp speelt binnen de gemeenschap. Hierdoor bruist Helder van de energie en zijn onze standpunten altijd het resultaat van een goede discussie.

Wanneer we als individu niet tot een eensluidend partijstandpunt kunnen komen, dan zeggen we dat gewoon, ook in de gemeenteraad. Wij doen niet aan fractiediscipline, juist om verschillen van inzicht de kans te geven en daarmee tot goede besluitvorming te kunnen komen.

Inwoners die hun stem uitbrengen op onze partij, stemmen dan ook niet op mooie praatjes en beloften, maar op een fractie die het beste voor heeft met Montferland en met hun medebewoners. En die de ruimte krijgen om een eigen geluid op tijd te laten horen, in uw belang!

We hopen dat onze boodschap Helder is!

Is onze boodschap niet Helder en heeft u vragen? Neem dan contact op met één van onze fractieleden.

Is onze boodschap Helder en wilt u met ons de handen uit de mouwen steken? Help ons met dit nieuwe initiatief voor meer Leefbaarheid in Montferland! Dat kan door lid of donateur te worden van Helder.

Helder-leuzen
Hartelijk dank voor het gebruik van de mooie foto’s van Montferland in beeld